Đề KSCL lần 1 học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Bình Giang – Hải Dương

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng lần 1 học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Bình Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 121 – 122 – 123 – 124.

Trích dẫn Đề KSCL lần 1 học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Bình Giang – Hải Dương:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D AB AD a CD a 2. Hình chiếu của đỉnh S lên mặt (ABCD) trùng với trung điểm của BD. Biết thể tích khối chóp S ABCD bằng 3 2 2 a. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng?
+ Cho hàm số 4 2 y f x ax bx c có đồ thị (C). Biết f 1 0. Tiếp tuyến d tại điểm có hoành độ x = −1 của (C) cắt (C) tại 2 điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Gọi 1 2 S S là diện tích hình phẳng. Tính 2 S biết 1 401 2022.
+ Một tổ có 10 học sinh (6 nam và 4 nữ). Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh, tính xác suất sao cho 2 học sinh được chọn đều là nữ?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]