Đề minh họa GK2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề minh họa kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

Ma trận Đề minh họa GK2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
1 Hàm số mũ và hàm số logarit (7 tiết):
+ Lũy thừa với số mũ thực (2 tiết).
+ Logarit (2 tiết).
+ Hàm số mũ, hàm số logarit (1 tiết).
+ Phương trình và bất phương trình mũ và logarit (2 tiết).
2 Các quy tắc tính xác suất (8 tiết):
+ Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập (3 tiết).
+ Công thức cộng (3 tiết).
+ Công thức nhân cho hai biến cố độc lập (2 tiết).
3 Quan hệ vuông góc trong không gian (7 tiết):
+ Hai đường thẳng vuông góc (2 tiết).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (3 tiết).
+ Phép chiếu vuông góc (2 tiết).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]