18 đề ôn tập kiểm tra cuối kì 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 (70% TN + 30% TL)

Tài liệu gồm 130 trang, tuyển tập 18 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024; các đề được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]