Đề khảo sát Toán 11 đợt tháng 03 năm 2024 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 11 đợt tháng 03 năm 2024 trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 11 tháng 04 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 11 đợt tháng 03 năm 2024 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh:
+ Ông Việt gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép, với lãi suất là 6,5% một năm và lãi suất không đổi trong suốt thời gian gửi. Hỏi số tiền lãi của ông Việt sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
+ Số lượng của một loài vi khuẩn sau x giờ được tính bởi công thức rx f x Ae trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0). Biết số vi khuẩn ban đầu là 1000 con và sau 10 giờ tăng trưởng thành 7000 con. Tính giá trị của biểu thức 1000r ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
+ Anh Bắc vay ngân hàng 700 triệu đồng để mua xe ô tô với lãi suât 7,8% một năm, theo hình thức lãi kép. Anh Bắc bắt đầu trả nợ cho ngân hàng theo cách: sau đúng 1 năm kể từ ngày vay anh bắt đầu trả nợ và hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng 1 năm. Số tiền trả nợ ở mỗi lần là như nhau và sau đúng 8 năm thì anh Bắc trả hết nợ. Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong suốt thời gian anh Bắc trả nợ. Gọi số tiền anh Bắc trả nợ ngân hàng trong mỗi lần là M đồng. Tính giá trị của biểu thức log M? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]