Đề khảo sát chất lượng Toán 11 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thái Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình. Đề thi được biên soạn theo định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 11 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thái Bình:
+ Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình hàng năm là 4% thì chi phí C cho việc mua một loại hàng hóa sẽ được mô hình hóa bằng công thức (1 0 04) t Ct P trong đó t là thời gian (tính bằng năm) kể từ thời điểm hiện tại và P là chi phí hiện tại cho hàng hóa đó. Giả sử hiện tại chi phí để mua một lượng vàng 9999 là 72 triệu đồng. Hãy ước tính chi phí để mua một lượng vàng 9999 sau 5 năm nữa (kết quả tính theo đơn vị triệu đồng và làm tròn đến hàng đơn vị).
+ Người ta cắt bỏ bốn hình vuông cùng kích thước ở bốn góc của một tấm tôn hình vuông có cạnh 3 mét để gò lại thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Hỏi cạnh của các hình vuông cần bỏ đi có độ dài bằng bao nhiêu (tính theo đơn vị mét) để thùng hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất?
+ Một hộp chứa 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 20. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ hộp. a) Số phần tử của không gian mẫu là 2 C20. Đúng b) Xác suất của biến cố “Tổng các số ghi trên hai thẻ lấy ra nhỏ hơn 4” bằng 1 95. Sai c) Xác suất của biến cố “Trong hai thẻ lấy ra có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 6” là 27 95. Đúng d) Xác suất của biến cố “Tích các số ghi trên hai thẻ lấy ra chia hết cho 6” là 13 38. Sai.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]