Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thọ Xuân 5 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thọ Xuân 5, tỉnh Thanh Hóa. Đề thi được biên soạn theo định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thọ Xuân 5 – Thanh Hóa:
+ Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào bia. Xác suất bắn không trúng đích của viên thứ nhất và viên thứ hai lần lượt là 0,2 và 0,3. Biết rằng kết quả các lần bắn độc lập với nhau. Gọi biến cố Ai : “Lần bắn thứ i không trúng đích” với i thuộc {1;2}. Trong các khẳng định nào sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Xác suất biến cố: “Cả hai lần bắn không trúng đích” là 0,5. b) 1 2 A A là hai biến cố độc lập. c) Xác suất biến cố: “Có ít nhất một lần bắn trúng đích” là 0,94. d) Xác suất biến cố: “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích” là 0,14.
+ Cho khối lăng trụ ABC A B C có thể tích bằng 2020. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AA′; BB′ và điểm P nằm trên cạnh CC′sao cho PC PC 3. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm ABCM N P bằng a b với a b là phân số tối giản. Tính giá trị T ab.
+ Cho phương trình 2 4log (3)log 2 0 2 2 xm x m (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn 18?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]