Đề khảo sát lần 3 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; kỳ thi được diễn ra vào ngày 20 tháng 05 năm 2024; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 121 – 122.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 3 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ:
+ Từ một bấm bìa giấy hình chữ nhật ABCD có kích thước AB AD 8cm 16cm, người ta vẽ một đường tròn tiếp xúc với ba cạnh AD BC CD và kẻ một đường thẳng d cắt đường tròn theo dây MN. Biết d cắt cạnh AD tại P sao cho AP PC và d chia tấm bìa thành hai miền có diện tích bằng nhau. Quay tấm bìa quanh cạnh BC thì miền phẳng được tô đậm tạo thành một vật thể tròn xoay có thể tích gần nhất với giá trị nào dưới đây?
+ Cho hình trụ có chiều cao bằng 6a. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3 a thiết diện thu được là một hình vuông. Thể tích của khối trụ đã cho bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có AB BC CA 3 4 5 và mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (Px y z) 2 3 0. Biết ba cạnh của tam giác ABC tiếp xúc với mặt cầu 2 Sx y z 2 mặt phẳng (ABC) cắt trục Ox tại điểm có tọa độ là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]