Bài giảng Toán 12 chủ đề vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 97 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm lý thuyết cần nhớ, phân loại, phương pháp giải toán và bài tập tự luyện chủ đề vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian môn Toán 12 chương trình mới.

Bài 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1. Xác định vectơ, chứng minh đẳng thức vectơ,độ dài vectơ.
+ Dạng 2. Xác định góc và tính tích vô hướng của hai vectơ.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
+ Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
+ Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
+ Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời vào ô kết quả.

Bài 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1. Tọa độ điểm, tọa độ vectơ.
+ Dạng 2. Tọa độ hóa một số hình không gian.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
+ Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
+ Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
+ Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời vào ô kết quả.

Bài 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1. Tọa độ của các phép toán vectơ, tọa độ điểm, độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng hai vectơ và ứng dụng.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
+ Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
+ Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
+ Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời vào ô kết quả.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]