Chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Toán 12 chương trình mới

Tài liệu gồm 112 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, bao gồm lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số môn Toán 12 chương trình mới GDPT 2018, theo cấu trúc định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ năm 2025.

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
BÀI 01 TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1: Tìm khoảng đơn điệu, cực trị của hàm số cho trước.
+ Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước.
+ Dạng 3: Tìm tham số m để hàm số có cực trị hoặc đạt cực trị tại điểm cho trước.
BÀI 02 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng 1: Bài toán tìm max – min của hàm số y = f(x) trên miền D.
+ Dạng 2: Bài toán tìm max – min của hàm số có chứa tham số.
+ Dạng 3: Bài toán tối ưu, thực tế liên quan đến max – min.
BÀI 03 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
+ Dạng 1: Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
+ Dạng 2: Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
+ Dạng 3: Bài toán về đường tiệm cận của đồ thị hàm số có chứa tham số.
BÀI 04 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐTHS.
+ Dạng 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba.
+ Dạng 2: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ bậc 1 / bậc 1.
+ Dạng 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ bậc 2 / bậc 1.
BÀI 05 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM GIẢI BÀI TOÁN THỰC TIỄN.
+ Dạng 1: Bài toán tốc độ thay đổi của một đại lượng.
+ Dạng 2: Một số bài toán tối ưu đơn giản.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]