Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Vĩnh Long

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Vĩnh Long:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu S : (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 9 có tâm I và mặt phẳng (P): 2x + 2y − z + 24 = 0. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên (P). Điểm M thuộc (S ) sao cho đoạn MH có độ dài lớn nhất. Tìm tọa độ điểm M.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (Q): x − 2y + z − 5 = 0 và mặt cầu (S): (x − 1)2 + y2 + (z + 2)2 = 15. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) và cắt mặt cầu (S ) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π đi qua điểm nào sau đây?
+ Trong mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z − (2 − 3i)| ≤ 2. A. Một đường thẳng. B. Một đường Elip. C. Một hình tròn. D. Một đường tròn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]