Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Toán 12 CTST – Nguyễn Vũ Minh

Tài liệu gồm 88 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Vũ Minh, bao gồm lý thuyết và bài tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

Bài 01: Tính đơn điệu và cực trị của hàm số.
Bài 02: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Bài 03: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Bài 04: Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]