Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Toán 12 KNTTVCS – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 131 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm lý thuyết cần nhớ, ví dụ minh họa, phân loại và phương pháp giải toán chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS).

PHẦN I GIẢI TÍCH.
Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 3.
Bài 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 3.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 3.
B VÍ DỤ MINH HỌA 4.
C PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 8.
+ Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số cho trước 8.
+ Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên 23.
+ Dạng 3. Tìm khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số dựa vào đồ thị hàm số 26.
Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 31.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 31.
B VÍ DỤ MINH HỌA 32.
C PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 35.
+ Dạng 1. Tìm max, min của hàm số y = f(x) trên miền cho bởi công thức D 35.
+ Dạng 2. Tìm max, min của hàm số y = f(x) dựa vào bảng biến thiên 41.
+ Dạng 3. Tìm max, min của hàm số y = f(x) dựa vào đồ thị hàm số 43.
Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 52.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 52.
B VÍ DỤ MINH HỌA 53.
C PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 60.
+ Dạng 1. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 60.
+ Dạng 2. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 68.
Bài 4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 75.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 75.
B VÍ DỤ MINH HỌA 77.
C PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 78.
+ Dạng 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d 78.
+ Dạng 2. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ y = (ax + b)/(cx + d) 86.
+ Dạng 3. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ y = (ax2 + bx + c)/(mx + n) 97.
Bài 5. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN 109.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 109.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 110.
+ Dạng 1. Bài toán về tốc độ thay đổi của một đại lượng 110.
+ Dạng 2. Bài toán tối ưu hoá đơn giản 112.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 116.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]