Vectơ và hệ tọa độ trong không gian Toán 12 CTST – Nguyễn Vũ Minh

Tài liệu gồm 67 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Vũ Minh, bao gồm lý thuyết và bài tập chuyên đề vectơ và hệ tọa độ trong không gian môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

Bài 01: Vectơ và các phép toán trong không gian.
1 Vectơ trong không gian.
2 Tổng – hiệu hai vectơ.
3 Tích một số với một vectơ.
4 Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập tự luận.
Bài tập tự luận toán thực tế.
Câu hỏi đúng – sai.
Câu hỏi trả lời ngắn.
Trắc nghiệm.
Bài tập về nhà.

Bài 02: Toạ độ của vectơ trong không gian.
1 Hệ toạ độ trong không gian.
2 Toạ độ điểm và toạ độ vectơ.
Bài tập tự luận.
Câu hỏi trả lời ngắn.
Trắc nghiệm.
Bài tập về nhà.

Bài 03: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
1. Biểu thức toạ độ của tổng, hiệu hai vectơ và tích của một số với một vectơ.
2. Biểu thức toạ độ của tích vô hướng.
3. Vận dụng.
Bài tập tự luận.
Toán thực tế.
Câu hỏi đúng – sai.
Câu hỏi trả lời ngắn.
Trắc nghiệm.
Bài tập về nhà.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]