Bài giảng tọa độ của vectơ trong không gian Toán 12 Cánh Diều

Tài liệu gồm 234 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm kiến thức cần nắm, giải bài tập sách giáo khoa, phương pháp giải các dạng toán và bài tập chuyên đề tọa độ của vectơ trong không gian môn Toán 12 bộ sách Cánh Diều (CD).

Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian.
+ Dạng 1. Chứng minh một đẳng thức vectơ.
+ Dạng 2. Phân tích một vectơ theo các vectơ thành phần.
+ Dạng 3. Góc giữa hai vectơ. Tích vô hướng giữa hai vectơ.
+ Dạng 4. Một số bài toán ứng dụng vectơ giải toán thực tiễn.

Bài 2. Toạ độ của vectơ.

Bài 3. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
+ Dạng 1. Tọa độ của điểm và vectơ.
+ Dạng 2. Xác định tọa độ của véc tơ, và độ dài của đoạn thẳng.
+ Dạng 3. Xác định tọa độ điểm.
+ Dạng 4. Xác định tích vô hướng và ứng dụng.
+ Dạng 5. Ứng dụng giải các bài toán thực tiễn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]