Các dạng bài tập khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 147 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Đọc đồ thị, bảng biến thiên của hàm số.
+ Dạng 2. Xác định hệ số của hàm số.

CHỦ ĐỀ 2. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI.
+ Dạng 1. Đồ thị của hàm số bậc 3.
+ Dạng 2. Đồ thị của hàm số nhất biến.

CHỦ ĐỀ 3. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LIÊN QUAN ĐẾN f'(x).

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]