Các dạng bài tập ứng dụng hình học của tích phân Toán 12 KNTTVCS

Tài liệu gồm 85 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề ứng dụng hình học của tích phân môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. TÍNH DIỆN TÍCH GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐƯỜNG CONG.
+ Dạng 1. Tính diện tích giới hạn bởi các đường cong khi biết hàm số các đường cong.
+ Dạng 2. Tính diện tích giới hạn bởi các đường cong khi biết đồ thị hàm số của các đường cong.

CHỦ ĐỀ 2. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY.

CHỦ ĐỀ 3. ỨNG DỤNG DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG VÀ THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY TRONG BÀI TOÁN THỰC TIỄN.
+ Dạng 1. Ứng dụng diện tích hình phẳng trong bài toán thực tiễn.
+ Dạng 2. Ứng dụng thể tích khối tròn xoay trong bài toán thực tiễn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]