Tuyển tập các đề kiểm tra Toán 12 từ quý thầy, cô giáo và các trường THPT trên toàn quốc có đáp án và lời giải chi tiết. Các đề kiểm tra Toán 12 gồm có: đề kiểm tra 15 phút Toán 12, đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 (45 phút), đề kiểm tra định kỳ Toán 12, bao gồm tất cả các chương Đại số 12 và Hình học 12 với hình thức trắc nghiệm và tự luận. Các đề kiểm tra Toán 12 luôn được cập nhật mới thường xuyên nhằm giúp thầy, cô và học sinh có nguồn tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Ngoài ra quý thầy, cô giáo có thể tải xuống file WORD các đề kiểm tra Toán 12 do TOANMATH.com cung cấp miễn phí. Thầy, cô cũng có thể đóng góp các đề kiểm tra Toán 12 tại ngôi trường mình đang giảng dạy bằng cách gửi về địa chỉ [email protected] nhằm tạo nguồn đề đa dạng và phong phú.

Chọn 1 trong số các nội dung bên dưới:

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12
Chương 1. Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2. Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit
Chương 3. Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4. Số Phức

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 12
Chương 1. Khối Đa Diện Và Thể Tích Của Chúng
Chương 2. Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3. Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian