Tuyển tập ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12 của các trường Trung học Phổ thông trên toàn quốc, có đáp án và lời giải chi tiết. Các ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12 bao gồm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 12, Đề Kiểm Tra Một Tiết Toán 12 (45 Phút), Đề Kiểm Tra Định Kỳ Toán 12.

Quý thầy, cô giáo và bạn đọc có thể chia sẻ thêm ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12 bằng cách gửi về địa chỉ email: [email protected], nhằm tạo nguồn đề kiểm tra phong phú, đa dạng để các em học sinh lớp 12 tham khảo và rèn luyện.

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12
Chương 1. Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số
Chương 2. Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit
Chương 3. Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4. Số Phức

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 12
Chương 1. Khối Đa Diện Và Thể Tích Của Chúng
Chương 2. Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3. Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian