Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Hình học 12 cơ bản, bổ trợ học sinh khối 12 trong quá trình học chương trình Hình học 12 cơ bản.

Lưu ý: Trong quá trình biên soạn lời giải, không thể tránh được các sai sót; nếu có phát hiện lỗi sai, bạn đọc vui lòng để lại bình luận phía bên dưới, nhóm biên soạn sẽ tiến hành đính chính lại.

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN.
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện (Trang 4).
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Trang 14).
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Trang 21).
Ôn tập chương I (Trang 27).

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU. 
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay (Trang 30).
Bài 2. Mặt cầu (Trang 41).
Ôn tập chương II (Trang 49).

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN. 
Bài 1. Hệ toạ độ trong không gian (Trang 62).
Bài 2. Phương trình mặt phẳng (Trang 69).
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian (Trang 81).
Ôn tập chương III (Trang 91).
Ôn tập cuối năm (Trang 99).