Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Hình học 12 nâng cao, bổ trợ học sinh khối 12 trong quá trình học chương trình Hình học 12 nâng cao.

Lưu ý: Trong quá trình biên soạn lời giải, không thể tránh được các sai sót; nếu có phát hiện lỗi sai, bạn đọc vui lòng để lại bình luận phía bên dưới, nhóm biên soạn sẽ tiến hành đính chính lại.

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện (Trang 4).
Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện (Trang 8).
Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều (Trang 16).
Bài 4. Thể tích của khối đa diện (Trang 23).
Ôn tập chương I (Trang 29).

Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN.
Bài 1. Mặt cầu, khối cầu (Trang 38).
Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoay (Trang 46).
Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ (Trang 48).
Bài 4. Mặt nón, hình nón và khối nón (Trang 54).
Ôn tập chương II (Trang 60).

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hệ toạ độ trong không gian (Trang 70).
Bài 2. Phương trình mặt phẳng (Trang 84).
Bài 3. Phương trình đường thẳng (Trang 93).
Ôn tập chương III (Trang 107).
Ôn tập cuối năm (Trang 125).