Bài viết hướng dẫn tải xuống (download) tài liệu và đề thi môn Toán khối Trung Học Phổ Thông (Toán lớp 10 – Toán lớp 11 – Toán lớp 12) trên TOANMATH.com.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG MÁY VI TÍNH:

Click vào biểu tượng TẢI XUỐNG được đánh dấu màu đỏ như hình bên dưới.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOẶC MÁY TÍNH BẢNG:

• Click vào biểu tượng (được đánh dấu màu đỏ như hình bên dưới) để mở bảng công cụ trình xem PDF.

• Click vào biểu tượng TẢI XUỐNG được đánh dấu màu đỏ như hình bên dưới.