NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG TRÊN TOANMATH.COM

TOANMATH.com và bạn đọc sử dụng website trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.
TOANMATH.com có trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tài liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định chất lượng nội dung kỹ càng trước khi đăng tải.
TOANMATH.com phải thường xuyên lắng nghe phản hồi từ phía bạn đọc, trả lời và đáp ứng những yêu cầu của bạn đọc trong khuôn khổ cho phép.
TOANMATH.com tuyệt đối không được đẳng tải những bài viết hoặc tài liệu mang tính bôi nhọ hoặc đả kích đến bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào.
Bạn đọc sử dụng trang web một cách văn minh, không sử dụng những từ ngữ vô văn hóa hoặc mang tính bôi nhọ, đả kích cá nhân, tổ chức khác trong bình luận của mình.
Bạn đọc không được sử dụng những tài nguyên trang web với mục đích trục lợi.

Nguyên tắc “3 không” của TOANMATH.com: Không watermark – Không link – Không quảng cáo.
TOANMATH.com sẽ tiến hành sẽ loại bỏ watermark, link và các quảng cáo được lồng ghép vào nội dung tài liệu nếu chúng tôi cảm thấy nó ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu và làm chuyển hướng người dùng đến website khác. Đây là nguyên tắc tồn tại và phát triển của TOANMATH.com. Tất nhiên, chúng tôi sẽ giữ bản quyền và tên của tác giả tài liệu.

Bản quyền các tài liệu trên TOANMATH.com.
Các tài liệu trên TOANMATH.com được chúng tôi sưu tầm từ mạng xã hội Facebook và chia sẻ. TOANMATH.com không chịu trách nhiệm về các nội dung có trong tài liệu. Nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ để được gỡ bỏ.

Nhóm Admin
TOANMATH.com