Phương pháp dồn biến chứng minh bất đẳng thức – Phan Thành Việt

Các nội dung có trong tài liệu:
+ BĐT 3 biến với cực trị đạt được đối xứng
+ Dồn biến bằng kỹ thuật hàm số
+ BĐT 3 biến với cực trị đạt được tại biên
+ BĐT 4 biến
+ Dồn biến bằng hàm lồi
+ Dồn biến về giá trị trung bình
+ Định lý dồn biến tổng quát

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com

comments