Tuyển chọn 410 Hệ phương trình Đại số – Nguyễn Minh Tuấn


Tài liệu gồm 257 trang giải chi tiết 410 bài toán hệ phương trình Đại số, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Minh Tuấn. Nội dung tài liệu gồm hai chương:

Chương 1. Một số phương pháp và các loại hệ cơ bản
1.1 Các phương pháp chính để giải hệ phương trình
1. Rút x theo y hoặc ngược lại từ một phương trình
2. Phương pháp thế
3. Phương pháp hệ số bất định
4. Phương pháp đặt ẩn phụ
5. Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số
6. Phương pháp lượng giác hóa
7. Phương pháp nhân chia các phương trình cho nhau
8. Phương pháp đánh giá
9. Phương pháp phức hóa
10. Kết hợp các phương pháp trên
[ads]
1.2 Một số loại hệ phưng trình cơ bản
1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
2. Hệ phương trình gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai
3. Hệ phương trình đối xứng loại I
4. Hệ phương trình đối xứng loại II
5. Hệ đẳng cấp
Chương 2. Tuyển tập những bài hệ đặc sắc
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com