Một số phương pháp giải phương trình – hệ phương trình – Trần Hoài Vũ

Tài liệu gồm 59 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Hoài Vũ (giáo viên Toán trường THPT chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai), hướng dẫn một số phương pháp giải phương trình – hệ phương trình; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bậc THPT.

I. Phương pháp biến đổi đại số, rút thế.
II. Phương pháp đạt ẩn số phụ.
III. Phương pháp hàm số.
IV. Phương pháp đánh giá.
V. Phương pháp lượng giác hóa.
VI. Phương pháp sử dụng lượng liên hợp.
VII. Phương pháp sử dụng tọa độ vector.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]