Sáng tác phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Tài Chung


Tài liệu gồm 63 trang giới thiệu một số phương pháp sáng tác và giải các bài toán về phương trình – hệ phương trình.

+ Xây dựng một số phương trình được giải bằng cách đưa về hệ.
+ Sử dụng công thức lượng giác để sáng tác các phương trình đa thức bậc cao.
+ Sử dụng các đồng nhất thức đại số có xuất sứ từ các hàm lượng giác hypebôlic để sáng tác các phương trình đa thức bậc cao.
+ Sáng tác một số phương trình đẳng cấp đối với hai biểu thức.
+ Xây dựng phương trình từ các đẳng thức.


+ Xây dựng phương trình từ các hệ đối xứng loại II.
+ Xây dựng phương trình vô tỉ dựa vào tính đơn điệu của hàm số.
+ Xây dựng phương trình vô tỉ dựa vào các phương trình lượng giác.
+ Sử dụng căn bậc n của số phức để sáng tạo và giải hệ phương trình.
+ Sử dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác để sáng tạo ra các phương trình lượng giác hai ẩn và xây dựng thuật giải.
+ Sử dụng hàm ngược để sáng tác một số phương trình, hệ phương phương trình.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com