Đề thi diễn tập THPT 2016 môn Toán chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp


Đề thi diễn tập THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp có đáp án và thang điểm chi tiết. Tóm tắt các ý chính có trong đề thi:

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương.
Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 1.
Câu 3:
a) Tìm môđun của số phức w.
b) Giải phương trình mũ.
Câu 4: Tính tích phân.
Câu 5:
a) Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB.
b) Chứng minh (P) tiếp xúc với mặt cầu (S).
Câu 6:
a) Tính giá trị của biểu thức lượng giác P.
b) Tìm số hạng trong khai triển nhị thức.
Câu 7: Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) theo a .
Câu 8: Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD biết rằng đỉnh B có hoành độ dương, đường trung tuyến kẻ từ B của tam giác ABD có hệ số góc nhỏ hơn 1.
Câu 9: Tìm m để hệ phương trình tham số có hai nghiệm phân biệt.
Câu 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 3 biến P.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com