Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Nguyễn Khuyến – TP.HCM


Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Nguyễn Khuyến – TP.HCM có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề thi và đáp án gồm 8 trang:

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ.
Câu 2: Tìm m để đồ thị (C) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ đều nhỏ hơn 2.
Câu 3:
a) Tính môđun của số phức w.
b) Giải phương trình logarit.
Câu 4: Tính tích phân.
Câu 5: Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc với mặt phẳng (P). Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ là
hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên (P).
Câu 6:
a) Tính giá trị của biểu thức lượng giác.
b) Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra có đủ cả ba màu.
Câu 7: Tính theo a thể tích khối hộp đã cho và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (A’BC).
Câu 8: Tính diện tích tứ giác ABKC.
Câu 9: Giải hệ phương trình vô tỉ.
Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 3 biến P.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com