Kĩ thuật đặt ẩn phụ giải phương trình và bất phương trình chứa căn – Nguyễn Tiến Chinh

Tài liệu Kĩ thuật đặt ẩn phụ giải phương trình và bất phương trình của thầy giáo Nguyễn Tiến Chinh gồm 23 trang.

Tài liệu bao gồm:
1. KỸ THUẬT ĐẶT MỘT ẨN PHỤ.
2. KỸ THUẬT ĐẶT HAI ẨN PHỤ ĐƯA VỀ PT ĐẲNG CẤP.
3. ĐẶT HAI ẨN PHỤ ĐƯA VỀ HỆ PT ĐỐI XỨNG.
4. ĐẶT ẨN PHỤ KHÔNG HOÀN TOÀN.
5. 46 VÍ DỤ PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪ DỄ ĐẾN KHÓ.

XEM TRỰC TUYẾN

comments