Sử dụng máy tính cầm tay trong tìm kiếm lời giải PT – BPT – Mai Xuân Việt

Tài liệu Sử dụng máy tính cầm tay trong tìm kiếm lời giải phương trình và bất phương trình của tác giả Mai Xuân Việt gồm 36 trang.
Tài liệu ghi lại chi tiết quá trình bấm máy kèm theo hình ảnh hướng dẫn cụ thể.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com