359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu tuyển chọn 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan do thầy giáo Trần Quốc Nghĩa biên soạn. Các nội dung có trong tài liệu:

Vấn đề 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG
I. Hàm đa thức bậc ba
II. Hàm đa thức bậc bốn
III. Hàm nhất biến
IV. Hàm hữu tỉ
Vấn đề 2. BÀI TOÁN TIẾP XÚC
I. Hàm đa thức bậc ba
II. Hàm đa thức bậc bốn
III. Hàm nhất biến
IV. Hàm hữu tỉ
[ads]
Vấn đề 3. TẬP HỢP ĐIỂM
Vấn đề 4. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Vấn đề 5. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
I. Cực trị của hàm hữu tỉ
II. Cực trị của hàm bậc ba
III. Cực trị của hàm bậc bốn
IV. Cực trị của hàm khác
Vấn đề 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT
Vấn đề 7. HỌ ĐƯỜNG (CM) QUA ĐIỂM CỐ ĐỊNH
Vấn đề 8. SỬ DỤNG ĐỒ THỊ
Vấn đề 9. BÀI TOÁN ĐỐI XỨNG
Vấn đề 10. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – GÓC – TIỆM CẬN
Vấn đề 11. ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ LÀ SỐ NGUYÊN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]