Chuyên đề khảo sát hàm số – Trương Ngọc Vỹ


Chuyên đề khảo sát hàm số của thầy giáo Trương Ngọc Vỹ gồm 51 trang. Tài liệu tóm tắt lý thuyết và phân dạng các dạng toán thường gặp trong phần khảo sát hàm số lớp 12.

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số
Dạng 1. Xét tính đơn điệu (tìm khoảng tăng – giảm) của hàm số y = f(x)
Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số y = f(x) đồng biến hoặc nghịch biến
Dạng 3. Ứng dụng tính đơn điệu chứng minh bất đẳng thức
Dạng 4. Ứng dụng tính đơn điệu để giải phương trình – bất phương trình có chứa tham số m
[ads]
Bài 2. Cực trị của hàm số
Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số
Dạng 2. Tìm tham số m để hàm số có cực trị tại x0
Dạng 3. Biện luận hoành độ cực trị của hàm số
Bài 3. Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số
Bài 4. Tiệm cận và điểm uốn của đồ thị hàm số
Dạng 1. Tiệm cận của đồ thị hàm số
Dạng 2. Điểm uốn của đồ thị hàm số
Bài 5. Các bài toán khác liên quan đến tiếp tuyến của đồ thị
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]