Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bắc Giang


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bắc Giang gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận.

Trích một số câu trong đề:
1. Một miếng bìa hình tam giác đều ABC, cạnh a=16cm. Một học sinh cắt một hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa trên (với M, N thuộc cạnh BC, P và Q tương ứng thuộc cạnh AC và AB). Diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn nhất có thể bằng?
2. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h được tính bởi công thức.
3. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SD.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
b) Tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]