Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bình Thuận


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bình Thuận gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Trích một số câu trong đề:
1. Khi quay một tam giác vuông kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông thì khối tròn xoay tạo thành là:
A. khối hộp
B. khối trụ
C. khối cầu
D. khối nón.
2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và M là trung điểm của cạnh SD. Biết rằng khối chóp S.ABCD có thể tích bằng a^3 và tam giác MAC là tam giác đều cạnh a, hãy tính khoảng cách d từ điểm S đến mặt phẳng (MAC).
3. Khối lập phương có cạnh bằng a có thể tích là bao nhiêu?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]