Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Tiền Giang gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Trích một số câu trong đề:
1. Cho hình trụ có bán kính đáy 5cm. Thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. Chiều cao của hình trụ bằng?
2. Các khối đa diện đều nào có tất cả các mặt là hình vuông?
A. Hình bát diện đều
B. Hình tứ diện đều
C. Hình nhị thập diện đều
D. Hình lập phương
3. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là 13, 14, 15. Một mặt cầu tâm O, bán kính R = 5 tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác ABC. Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng chứa tam giác là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]