Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Vân Canh – Bình Định


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Vân Canh – Bình Định gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có đáp án.

Trích một số câu trong đề:
1. Một tam giác ABC vuông tại A có AB = 5, AC = 12. Cho hình tam giác ABC quay quanh cạnh BC ta được khối tròn xoay có thể tích bằng?
2. Một khách hàng có 100 000 000 đồng gửi ngân hàng kì hạn 3 tháng (1 quý) với lãi suất 0,65% một tháng theo phương thức lãi kép (tức là người đó không rút lãi trong tất cả các quý định kì). Hỏi vị khách này sau bao nhiêu quý mới có số tiền lãi lớn hơn số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng?
A. 36 quý
B. 24 quý
C. 12 quý
D. Không thể có
3. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ. Biết AD = 12 và góc ACD bằng 60 độ. Thể tích của khối trụ là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]