40 bài toán tối ưu thực tế có lời giải chi tiết – Nguyễn Minh Đức


Tài liệu gồm 30 trang với 40 bài toán ứng dụng thực tiễn chọn lọc có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu do tác giả Nguyễn Minh Đức biên soạn.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com