Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Phan Đình Lộc

Tài liệu gồm 26 trang với bộ bài tập trắc nghiệm thuộc các nội dung trong chương trình học kỳ 2 môn Toán 12:

+ Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng: 60 bài
+ Số phức:143 bài
+ Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz: 155 bài

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]