Công thức mũ và logarit


Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức mũ và công thức logarit, TOANMATH.com tuyển tập những công thức thường dùng.Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]