Công thức mũ và logarit

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức mũ và công thức logarit, TOANMATH.com tuyển tập những công thức thường dùng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]