Bài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 183 trang với phần lý thuyết, phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết chuyên đề tổ hợp và xác suất. Nội dung tài liệu được chia thành các phần:

QUY TẮC ĐẾM
HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP
+ Dạng 1. Bài toán đếm
+ Dạng 2. Xếp vị trí – cách chọn, phân công công việc..
+ Dạng 3. Đếm tổ hợp liến quan đến hình học
+ Dạng 4. Tính giá trị, chứng minh, giải PT, BPT, HPT có chứa Pn, nAk, nCk


NHỊ THỨC NEWTON
+ Dạng 1. Xác định các hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức newton
+ Dạng 2. Bài toán tổng
XÁC SUẤT
+ Dạng 1. Xác định phép thử, không gian mẫu và biến cố
+ Dạng 2. Tìm xác suất của biến cố
+ Dạng 3. Các quy tắt tính xác suấtTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com