Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế – Hứa Lâm Phong

Sách gồm 256 trang, trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khao 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

+ Chương 1. Những ứng dụng của đạo hàm
+ Chương 2. Những ứng dụng của hàm số mũ – hàm số logarit
+ Chương 3. Những ứng dụng của các khối hình trong không gian
+ Chương 4. Những ứng dụng của nguyên hàm – tích phân
Về cấu trúc của từng chương, được trình bày khoa học gồm các phần:
A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ
B. Một số bài toán thực tế tiêu biểu
C. Bài tập trắc nghiệm khách quan
D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm

XEM TRỰC TUYẾN

comments