10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 11 – Lê Hoành Phò


Cuốn sách gồm 537 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Hoành Phò, tuyển chọn 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 11.

Chuyên đề 1. Hàm số lượng giác.
Chuyên đề 2. Phương trình lượng giác.
Chuyên đề 3. Bất phương trình và hệ phương trình lượng giác.
Chuyên đề 4. Tổ hợp và xác suất.
Chuyên đề 5. Các đại lượng tổ hợp và nhị thức Newton.
Chuyên đề 6. Cấp số và tổng.
Chuyên đề 7. Dãy số.
Chuyên đề 8. Giới hạn dãy số.
Chuyên đề 9. Giới hạn hàm số và liên tục.
Chuyên đề 10. Đạo hàm và vi phân.
[ads]
Chuyên đề 11. Định lí Lagrange và tính đơn điệu, cực trị, lồi lõm.
Chuyên đề 12. Ứng dụng đạo hàm.
Chuyên đề 13. Phép biến hình và dời hình.
Chuyên đề 14. Phép đồng dạng và phép nghịch đảo.
Chuyên đề 15. Quan hệ song song.
Chuyên đề 16. Vectơ trong không gian.
Chuyên đề 17. Quan hệ vuông góc.
Chuyên đề 18. Thể tích khối đa diện và khối cầu.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com