Đề ôn tập Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) – Nguyễn Văn Huy

Đề ôn tập chủ đề phép biến hình, phép dời hình và phép đồng dạng với 50 bài toán trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Mệnh đề nào sau đây là sai?
Trong mặt phẳng, có phép biến hình f
A. Biến mọi điểm M thành một điểm M’
B. Biến mọi điểm M thuộc đường thẳng d thành một điểm M’
C. Biến một điểm M thành hai điểm M’  và M” phân biệt
D. Biến hai điểm phân biệt M và M’ thành một điểm M”


+ Trong mặt phẳng, qua một phép quay tâm O góc quay khác 0 (cho trước)
A. Không thể có điểm nào được biến thành chính nó
B. Mọi điểm được biến thành chính nó
C. Có thể có hai điểm khác nhau cùng được biến thành một điểm
D. Không thể có hai điểm khác nhau cùng được biến thành một điểm
+ Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x – 2)^2 + (y – 2)^2 = 4. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp các phép vị tự có tâm O tỉ số k = 1/2 và
phép quay tâm O góc 90 độ sẽ biến (C) thành đường tròn nào?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com