Đề kiểm tra định kỳ tháng 9 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THCS – THPT Khai Minh – TP. HCM


Đề kiểm tra định kỳ tháng 9 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THCS – THPT Khai Minh – TP. HCM gồm 8 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi:
+ Giả sử ABC là một tam giác đã cho. Lập mệnh đề P ⇒ Q và Q ⇒ P rồi xét tính đúng sai của chúng, với:
P: “Góc A bằng 90 độ” và Q: “BC^2 = AB^2 + AC^2”
+ Cho các tập hợp: A = [-5; 11] và B = (2; 18)
Xác định các tập hợp: A ∪ B; A ∩ B; A \ B; B \ A và biểu diễn chúng lên trục số?
+ Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và giải thích mệnh đề phủ định đó đúng hay sai?
a) ∃x ∈ R: x^2 = -5
b) ∀x ∈ R: x^2 + 2x + 8 = 0Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com