Đề thi giữa học kỳ I môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình Dương

Đề thi giữa học kỳ I môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình Dương gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề thi:
+ Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tổng của hai vectơ khác vectơ 0 là một vectơ khác vectơ 0
B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ khác vectơ 0 thì 2 vectơ đó cùng phương với nhau
C. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ 0
D. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau
+ Mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là:


A. Có ít nhất một động vật di chuyển
B. Mọi động vật đều đứng yên
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển
D. Mọi động vật đều không di chuyển
Câu 20. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
– Hãy cố gắng học thật tốt!
– Số 20 chia hết cho 6
– Số 5 là số nguyên tố
– Số x là số chẵn
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com