Đề kiểm định chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh


Đề kiểm định chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh gồm 6 bài toán tự luận và 4 bài toán trắc nghiệm. thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong mặt phẳng Oxy, xét phép quay tâm O(0; 0), góc quay 90 độ, biến điểm M(-3; 0) thành điểm M’. Tìm tọa độ điểm M’.
A. M’ (-3;0)
B. M’ (3; 0)
C. M’ (0; -3)
D. M’ (0; 3)
[ads]
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(4;5), vectơ v = − (1; 2) và đường thẳng d: 2x – y – 3 = 0.
a) Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ v.
b) Viết phương trình đường thẳng d ‘ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ v.
+ Trên giá sách có 10 quyển sách khác nhau, gồm 3 quyển sách Toán, 3 quyển sách Ngữ văn, 4 quyển sách Tiếng Anh.
a) Có bao nhiêu cách lấy ra 3 quyển sách thuộc 3 môn khác nhau từ 10 quyển sách đó?
b) Có bao nhiêu cách lấy ra 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau từ 10 quyển sách đó?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com