Đề kiểm tra chất lượng cao Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Long An


Đề kiểm tra chất lượng cao Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Long An gồm 8 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau
B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau
C. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau
D. Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x + 3. Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng?
A. y tăng trên khoảng (0; +∞)
B. y tăng trên khoảng (1; +∞)
C. y giảm trên khoảng (-∞; 2)
D .Đồ thị của y có đỉnh I (1; 0)
+ Cho A = (-∞; -2]; B = [3; +∞) và C = (0; 4). Khi đó tập (A ∪ B) ∩ C là:
A. [3; 4)   B. (-∞; -2) ∪ [3; +∞)
C. (-∞; -2] ∪ (3; +∞)   D. [3; 4]

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com