Đề khảo sát Toán 10 cuối năm 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng môn Toán 10 cuối năm học 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh. Đề thi được biên soạn theo định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Phần trắc nghiệm; Phần trắc nghiệm đúng sai; Phần trả lời ngắn. Đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 10 cuối năm 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A 2 0 B 1 3 C 1 1. Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của m để đường thẳng d x y m 3 4 2 1 0 có điểm chung với đường tròn ngoại tiếp ABC. Tổng S bằng bao nhiêu?
+ Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Giả sử xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là P. Khi đó 100P bằng bao nhiêu? (lấy kết quả làm tròn sau 2 chữ số thập phân).
+ Hai chất điểm A và B chuyển động trên hai đường thẳng tạo với nhau góc 0 30 (như hình vẽ). Chất điểm A từ A chuyển động với vận tốc v m s 1 6. Cùng lúc đó chất điểm B từ B chuyển động với vận tốc v m s 2 10. Chiều chuyển động của hai chất điểm biểu diễn trên hình vẽ. Khoảng cách AB m 100 trong quá trình chuyển động khoảng cách giữa hai chất điểm có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết rằng chất điểm A trong quá trình di chuyển không vượt được vị trí B.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]