Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hình học tọa độ trong không gian có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 100 trang phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề hình học tọa độ trong không gian Oxyz có lời giải chi tiết, các bài tập được chọn lọc và trích dẫn trong các đề thi thử môn Toán.

Các dạng toán tọa độ Oxyz gồm:

+ Dạng 1. Tọa độ điểm và vectơ trong không gian Oxyz
+ Dạng 2. Phương trình mặt cầu
+ Dạng 3. Phương trình mặt phẳng
+ Dạng 4. Phương trình đường thẳng
+ Dạng 5. Vị trí tương đối của mặt cầu, mặt phẳng và đường thẳng
+ Dạng 6. Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
+ Dạng 7. Cực trị trong tọa độ không gian Oxyz

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]