Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính

Tài liệu gồm 10 trang hướng dẫn phương pháp biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối, với lý thuyết và các ví dụ minh họa đi kèm. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Phạm Ngọc Tính.

Xem thêm: Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối – Phạm Minh Tuấn

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]