Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính


Tài liệu gồm 10 trang hướng dẫn phương pháp biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối, với lý thuyết và các ví dụ minh họa đi kèm. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Phạm Ngọc Tính.

Xem thêm: Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối – Phạm Minh Tuấn
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com