Bộ đề thi đề xuất HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp


TOANMATH.com giới thiệu đến bạn đọc bộ đề thi đề xuất HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 của sở GD và ĐT Đồng Tháp, đây là các đề thi do các trường THPT tại tỉnh Đồng Tháp đóng góp, nhằm gợi ý trong việc biên soạn đề thi HK1 Toán 12 của sở GD – ĐT Đồng Tháp và cũng giúp học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 12 sắp tới.

1. THCS và THPT Bình Thạnh Trung – Đồng Tháp.
2. THPT Cao Lãnh 2 – Đồng Tháp (Đề 1).
3. THPT Cao Lãnh 2 – Đồng Tháp (Đề 2).
4. THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp.
5. THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Đề 1).
6. THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Đề 2).
7. THPT Châu Thành 2 – Đồng Tháp.
8. THPT Chu Văn An – Đồng Tháp.
9. THPT Đỗ Công Tường – Đồng Tháp.
10. THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp.
11. THPT Giồng Thị Đam – Đồng Tháp (Đề 1).
12. THPT Giống Thị Đam – Đồng Tháp (Đề 2).
13. THCS và THPT Hòa Bình – Đồng Tháp.
14. THPT Hồng Ngự 1 – Đồng Tháp.
15. THPT Hồng Ngự 3 – Đồng Tháp.
16. THPT Kiến Văn – Đồng Tháp.
17. THPT Lai Vung 1 – Đồng Tháp.
18. THPT Lai Vung 2 – Đồng Tháp.
19. THPT Lai Vung 3 – Đồng Tháp.
20. THPT Lấp Vò 1 – Đồng Tháp (Đề 1).
21. THPT Lấp Vò 1 – Đồng Tháp (Đề 2).
22. THPT Lấp Vò 2 – Đồng Tháp (Đề 1).
23. THPT Lấp Vò 2 – Đồng Tháp (Đề 2).
24. THPT Lấp Vò 3 – Đồng Tháp.
25. THPT Mỹ Quý – Đồng Tháp.
26. THPT Nguyễn Du – Đồng Tháp.
27. THPT Sa Đéc – Đồng Tháp (Đề 1).
28. THPT Sa Đéc – Đồng Tháp (Đề 2).
29. THPT Sa Đéc – Đồng Tháp (Đề 3).
30. THPT Tam Nông – Đồng Tháp (Đề 1).
31. THPT Tam Nông – Đồng Tháp (Đề 2).
32. THPT Tân Phú Trung – Đồng Tháp.
33. THPT Tân Thành – Đồng Tháp (Đề 1).
34. THPT Tân Thành – Đồng Tháp (Đề 2).
35. THPT Thanh Bình 2 – Đồng Tháp.
36. THPT Tháp Mười – Đồng Tháp.
37. THPT Thiên Hộ Dương – Đồng Tháp.
38. THPT Thống Linh – Đồng Tháp.
39. THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp (Đề 1).
40. THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp (Đề 2).
41. THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp (Đề 3).
42. THPT Tràm Chim – Đồng Tháp (Đề 1).
43. THPT Tràm Chim – Đồng Tháp (Đề 2).
44. THPT Trần Quốc Toản – Đồng Tháp.
45. THPT Trần Văn Năng – Đồng Tháp (Đề 1).
46. THPT Trần Văn Năng – Đồng Tháp (Đề 2).
47. THPT Trường Xuân – Đồng Tháp.
48. TT GDTX Sa Đéc – Đồng Tháp.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]